Maľovanie/striekanie
INTERIÉR

  • povrchová úprava stien a stropov
  • univerzálna a hĺbková penetrácia stien a stropov
  • striekanie/maľovanie stien a stropov
  • odstránenie starých náterov

Maľovanie/striekanie
EXTERIÉR

  • povrchová úprava fasád, brizolitov a iných povrchov
  • vysokotlakové striekanie fasád a brizolitov

Maľovanie/striekanie
STRECHY, HALY

  • vysokotlakové striekanie fasád a brizolitov
  • striekanie striech
  • striekanie kovových konštrukcií

Kontaktné informácie:

E-mail: soltysmilan77@gmail.com

Telefón: +421 905 939 254

Webová stránka: www.maliarskesluzby.sk

Galéria